Private


Hvor er ansvaret for specialundervisning i læsning og skrivning placeret?

Det er skolevæsenet i den enkelte kommune, der har ansvaret for, at børn i den skolepligtige alder får det rette tilbud, hvis de har læse-skrivevanskeligheder.

Hvis du er ung eller voksen, dvs. ude over den skolepligtige alder, er det VUC, der har ansvaret for at tilbyde undervisning, der kan styrke dine læse-skrivefærdigheder. De offentlige tilbud er gratis.

Men hvis du eller dit barn har et behov for læse-skriveundervisning, som I ikke kan få dækket via det offentlige tilbud, så kom til os og få nyt mod!
Nyt mod får man, når man føler dig set, hørt og forstået, og når man kan mærke, at undervisningen rykker.

Hvordan er rammerne for undervisningen?

Undervisningen foregår i vores hyggelige lokaler i Allerød, kun to minutter fra stationen.
Den foregår som eneundervisning, fordi det giver mulighed for at tilgodese den enkeltes behov 100%.
Undervisningen er tilrettelagt i moduler à 10 uger med 1½ time én gang ugentlig. Yngre børn, dvs. til og med 2. klasse, har mulighed for undervisning i 75 min. i stedet, hvis 1½ time er mere end de kan kapere. Prisen er her tilsvarende lavere.
Undervisningen foregår som regel om morgenen eller efter skoletid. 
Der er mulighed for at få en prøvegang til normal pris, inden man binder sig til et modul.

Vi udbyder igen et IntoWords-kursus til Mac på Frederiksberg


Kurset går over 5 uger (5 gange 1½ time) på et lille hold (max. 3 personer) for ordblinde elever, som går i 7. eller 8. klasse. Formålet med kurset er, at eleven bliver sikker i programmets forskellige funktioner og får positive oplevelser med, hvor stor en hjælp programmet kan være, både i læsning og skrivning.

 
 
Nyt Mod ApS • Amtsvej 2 • 3450 Allerød • Tlf.: 30 23 31 01 • Email: info@nyt-mod.dk • CVR: 29773726