Højtlæsning i klassen

En læsepædagogisk kommentar fra Nyt Mod

Nogle skoler praktiserer stadig den ’gode, gammeldags’ højtlæsning, hvor eleverne på skift skal læse et stykke op fra læsebogen, mens hele klassen lytter.
For det ordblinde barn kan dette være en sand prøvelse. Angsten for at gå i stå, for at læse noget forkert, for at høre de andres mere eller mindre undertrykte latter eller fnisen - alt det kan nemt betyde, at barnet gruer for dansktimen, måske så meget, at han eller hun helt fysisk får ondt. Vi har også kendskab til børn, der sørgede for at lave så meget ballade i den pågældende time, at de blev sendt uden for døren – simpelthen fordi det var lettere at holde ud end det, som de oplevede som at blamere sig foran hele klassen.

Skal man så fritage børn med læsevanskeligheder fra at læse op? Ja, det skulle man umiddelbart tro var den bedste løsning. Men lige så vel som vi har siddet over for mange elever, der berettede, hvor hæsligt det var for dem at skulle læse højt i timen, lige så vel har vi også haft elever, som syntes, det havde været krænkende at blive sprunget over hver gang. De syntes, det var misforstået hensyntagen. Sådan er mennesker så forskellige!

Hvordan eleverne læser højt – også af uforberedt tekst – er en vigtig del af lærerens viden om den enkeltes læsestandpunkt. Men man kan jo skaffe sig den viden på forskellige måder. Vi foreslår:

- at læreren sætter eleverne i gang med nogle opgaver, de kan løse selvstændigt. Herefter går han eller hun rundt til hver enkelt elev og lader vedkommende læse op i nogle minutter. Det giver også meget bedre mulighed for at hjælpe eleverne med at komme igennem svære ord, end når hele klassen lytter.

- alternativt at læreren lader eleverne læse op for hinanden to og to og naturligvis er omhyggelig med, at eleven med læsevanskeligheder skal læse op for en kammerat, som han eller hun er helt tryg ved.

- eller hvis læreren ikke ønsker at opgive den fælles højtlæsning, at han eller hun helt konkret aftaler med eleven med læsevanskeligheder, at han eller hun ikke bliver hørt, hvis det er en plage for vedkommende - men at læreren på et andet tidspunkt vil lytte til højtlæsningen, mens de øvrige elever laver noget andet.
 
 
Nyt Mod ApS • Amtsvej 2 • 3450 Allerød • Tlf.: 30 23 31 01 • Email: info@nyt-mod.dk • CVR: 29773726